O Firmě

Součastná skladovací kapacita na mražené potraviny a chlazené výrobky je cca 22 000 m3. Všechny provozy splňují nejpřísnější mezinárodní ekologická měřítka. Bezobslužný provoz je plně automatizovaný.

Firmu ARKTIDA založilo pět společníků s více než patnáctiletými zkušenostmi v oboru. Při založení firmy byla podepsána i koncesionářská smlouva na distribuci zmrzlin Algida od firmy Unilever ČR. Na začátku firma působila v pronajaté mrazírně ZD Mír v Brně-Tuřanech.

Začátkem roku 1994 byla zahájena výstavba vlastní moderní mrazírny v Brně-Slatině a v květnu 1995 se Arktida přestěhovala do nového sídla.

V roce 1997 byla v areálu zahájena výstavba další mrazírny, koncem roku 1997 byl v provozu nový sklad a další rok na jaře byla dokončeny zbývající části včetně sadových úprav.

ARKTIDA spol. s r.o.
se zabývá skladováním pro cizí ukladatele a pronájmem nebytových prostor

Technologie a ekologie:

Součastná kapacita skladů firmy ARKTIDA je cca 22 000 m3. Všechny provozy splňují nejpřísnější mezinárodní ekologická měřítka. Bezobslužný provoz je plně automatizovaný. Svým uspořádáním a vybavením patří k nejmodernějším mrazírnám v České republice. Odpadní teplo se využívá k vytápění budov a ohřevu užitkové vody. Přebytek tepla je vypouštěn přes kondenzátory do ovzduší. Celé zařízení má vysokou ekologickou hodnotu. V prostoru pro přepravu zboží je průběh teplot zaznamenáván registračním zařízením.

Mrazírny jsou vybaveny zahraniční technologií s ekologickými chladícími médii R407F a R507.